...............................................الفبای زبان بلۏچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی بلۏچانی زُبان ؛ (بلوچی زبان)

بلۏچانی زُبان ؛ (بلوچی زبان)
الفبای زُبان بلۏچی=27حرف( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ ز ژ س ش ̈ط ک گ ل م ن و ۏ هـ ئ ی) 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
چت باکس


پیوند ثابت به تصویر جاسازی شده

لینک:https://twitter.com/ayoob1399

[ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
نۏک بات سال: ۳ بیت( گال) په ۱۳۹۴

۱) پَدا مَرچی بلۏچستان بهارِنت*گل وبلبل پَدا مَرچی توارِنتّ

۲) بِشـَنزِنت اَوْر واِستونا مَرۏچی*جَنِت آپڃ په هر مُلکِ بلۏچی

۳) بلۏچستان بـِکـَن سبزوبهاران*بـِکـَن جَنّت منی مُلـْکـَئ ڌگاران

[ چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
[ چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
نیاز حاد به هنرستان سلامت در شهر های بلوچستان

هنرستان سلامت مقوله ای جدا از دانشگاه سلامت است که حکم پایه و عمومی علم بهداشت را بصورت همگانی در جامعه رواج میدهد و دانش آموز را برای دوره های عالی و تکمیلی آماده می سازد

فقر دانش بهداشت و درمان را از مقدمه و پایه داریم دولتها تاکنون حتی یک ساعت آموزش ماندگار را به مردم ارایه نکردند ، لذا در خواست رشته هایی پایه همچون بهیاری ، بهداشت و مواد غذایی را از مقطع متوسطه داریم تا علم پایه بهداشت و درمان به داخل خانوارها نفوذ کند زمانی که زمینه برای آموزش پایه بوجود آید ، خود عزیزان برای تحصیلات تکمیلی و عالی تلاش میکنند ، با رشته های عالی آشنا میشوند ، بدنبال دایر کردن رشته های عالی و موردنیاز میروند ، برای ادامه تحصیل هجرت میکنند . تجربه و سرمایه معنوی و مادیشان ماندگار می ماند تا فرزندان من و شما استفاده ببرند 

 باتوجه به مرزی بودن  و هم مرز با دو کشور بسیار فقیر شاهد ورود انواع امراض بداخل شهرستان و نهایتا کشوریم ، باید بجای تقسیم ماهی ، ماهیگری مقدماتی را به مردم نشان دهیم تا با ورود امراض مبارزه و آن را کنترل کنند

هم ما و هم علوم پزشکی استان برای بحث آموزش مقدماتی بهداشت و درمان کوتاهی کرده ایم . با توجه به بازارکار و همچنین پیشگیری و سلامت مردم باید هنرستان سلامت هم در خاش راه اندازی شود .

جنوب بلوچستان نیز از قدیم دارای امراض بومی گوناگونی است از جمله کم خونی  ، فلج اطفال ، سوء تغذیه کودکان ،بیماری های عفونی و... اگر کنترل نشوند تبدیل به بیماری های خطرناک و سرطان خواهد شد  بازهم بحث تقسیم ماهی و یاد دادن ماهیگیری پیش می آید . در حال حاضر ملیونها هزینه شده ولی این امراض کماکان بیشتر میشود

از انجمن خیرین سلامت برای ساخت هنرستان سلامت و تجهیز آن و تجهیز آزمایشگاه مربوطه کمک و درخواست می شود تا وسعت منطقه ، جمعیت ، فقر دانش بهداشت را از نزدیک لمس کنند

انشاا...  استان و خصوصا جنوب آن باید گردشگر درمان و توریسم درمان باشد و بیماران شهرها و کشورهای همجوار را جذب کند و جای یزد و کرمان را در جنوب شرق بگیرد تا سرمایه به هدر نرود و جذب سرمایه جدید نماید  و هیچ راهی نیست بجز اینکه پایه را قوی کنیم  و مقدمات و زمینه آن را پایه ریزی کنیم

تقاضا می شود هنرستان سلامت را طوری پیگیری کنید که انشاا... در شهریور ماه آینده  دانش آموز جذب و در مهرماه آماده تحصیل باشند که این مورد از طریق شورا ، آموزش پرورش و شبکه بهداشت پیگیری میخواهد

لطفا حتما موضوع هنرستان سلامت را پیگیر باشید ، اطلاع رسانی کنید از همه کمک بگیرید تا درخواستی فراگیر و به امید خدا محقق شود.

منصور روحی

[ شنبه ۲۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

[ جمعه ۸ اسفند۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

[ چهارشنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
https://www.facebook.com/ayoob.ayoobi.673

.....................................

https://www.facebook.com/groups/1536393823240581/

 

[ جمعه ۱۹ دی۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
 

https://www.facebook.com/groups/1536393823240581/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

گروه بلوچانی توارفیسبوک

[ چهارشنبه ۲۶ آذر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

هُژّارْ هُژّارْ:توجّه

خط پهلوی:

یڃ سیاهِگ مَه ساسانیانی زَمانَگا باز رواجی بیتَّگ اَگــَن آ وَهْدا

هر کسا یڃ خطَئ کـَبول نَکـَنَگا نَمَنَّگا زۏر جَـتَگ آ نفر رسواهِش کُـتَگ!!!!

رَند چَه مُدَّتڃ گــُرا مَـیْگ و شُمَی خط پَه عربی خطّا بَدَل بیتَّگ چیا؟؟ پَمْشا که

پهلوی خطّـَئ وانَگ و نِـبیسَّگ باز سَکــَّـت هَـنّو زانَـگ بیتّ که بلۏچانی

خط هَن آ زمانا پهلویَـئ خط بیتَّگ پَچڃ که بلۏچ آ زمانا گۏن یڃ دِگِه

مردُمان هم تَوار بیتَّگــَنـْت پَدا بلۏچان هِـچ وَهْد مَه دربارا گۏن دِگِه

خطّان نِبــِشتَـگ نَکُرتَگ!! ما شما را یـڃ زانَگ لازُمِّنْت که وَتی خطّانی (سِیاهگانی)

بڃ احترامیا مَکـَنِن وُ وَتی نِبیسۏکانی احتراما بِدارِنْت

آیانی هدف بلۏچی زبانَئ هَراب کـَنـَگ نَهــِـنت آیان وَتی وَسا زۏر

جَـتَگ که بلۏچـِـیا آسان بکــَـنَـنْت هِچ کس مجبور نَهــِنت چَه فلانی

رَهبندا بَهر بــِـزوریت بلِه احترامانی دارَگ واجُبــِـنت

منت وار

شُمَئ بلۏچانی باسْک و بــِـرات : ایّوب ایّوبی

‏هُژّارْ هُژّارْ:توجّه

خط پهلوی:

یڃ سیاهِگ مَه ساسانیانی زَمانَگا باز رواجی بیتَّگ اَگــَن آ وَهْدا 

هر کسا یڃ خطَئ کـَبول نَکـَنَگا نَمَنَّگا زۏر جَـتَگ آ نفر رسواهِش کُـتَگ!!!!

 رَند چَه مُدَّتڃ گــُرا مَـیْگ و شُمَی خط پَه عربی خطّا بَدَل بیتَّگ چیا؟؟ پَمْشا که 

پهلوی خطّـَئ وانَگ و نِـبیسَّگ باز سَکــَّـت هَـنّو زانَـگ بیتّ که بلۏچانی 

خط هَن آ زمانا پهلویَـئ خط بیتَّگ پَچڃ که بلۏچ آ زمانا گۏن یڃ دِگِه

مردُمان هم تَوار بیتَّگــَنـْت پَدا بلۏچان هِـچ وَهْد مَه دربارا گۏن دِگِه

خطّان نِبِشتَـگ نَکُرتَگ!! ما شما را یـڃ زانَگ لازُمِّنْت که وَتی خطّانی (سِیاهگانی)

بڃ احترامیا مَکـَنِن وُ وَتی نِبیسۏکانی احتراما بِدارِنْت

 آیانی هدف بلۏچی زبانَئ هَراب کـَنـَگ نَهــِـنت آیان وَتی وَسا زۏر 

جَتَگ که بلۏچـِـیا آسان بکــَـنَـنْت هِچ کس مجبور نَهــِنت چَه فلانی 

رَهبندا بَهر بــِـزوریت بلِه احترامانی دارَگ واجُبــِـنت

              منت وار

شُمَئ بلۏچانی باسْک و بــِـرات : ایّوب ایّوبی‏


.................................


موضوعات مرتبط: رسم الخط ؛ املا ؛الفبا ودستور تایپ
[ یکشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

درست و نادرست های املای زبان بلوچی:قابل توجّه زبانشناسان:

 

کایَـنـْت یا کاوَنت : صحیح * کای انت یا کاو انت غلط

 

جَنـَـنـْت = صحیح *جن انت = غلط

 

وَرَنْت : صحیح*  ورانت : غلط

 

مه جَن : غلط  * مَجَن  : صحیح

 

دَیَـنـْـت : : صحیح *دَی انت :غلط

 

بَرَنـْت : صحیح*  بر انت : غلط

 

به جَن : غلط * بــِجَن : صحیح

 

کــُـشَنـْت : صحیح* کش انت : غلط

 

گِندَنـْـت : صحیح* گِندانت : غلط

 

اشکــُـنَـنـْـت : صحیح * اشکن انت: غلط

 

چَشَنـْـت : صحیح * چَش انت :غلط

 

مِرَنـْـت : صحیح * مرانت: غلط

 

به مِر : غلط * بــِمِر : صحیح

 

جِهَــنـْـت : صحیح * جه انت :غلط

 

تـَچَنـْـت : صحیح * تـَچ انت :غلط

 

کــَـنـْـدَنـْـت یه هَنـْدَنت : صحیح * کند انت یه هند انت :غلط

 

بَنـْـدَنـْـت : صحیح * بند انت : غلط

 

به بَند : غلط * بــِبَند : صحیح

 

نِـنـْـدَنت : صحیح * نند انت : غلط

 

به نــِنـْـد : غلط * بــِنِند : صحیح  

 

به بر : غلط * بــِبَر : صحیح


موضوعات مرتبط: رسم الخط ؛ املا ؛الفبا ودستور تایپ
[ شنبه ۲۶ مهر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

 

شُمئ مَزنـﭹـن عید مبارک بات

 

 

1) گـَـزَل نـڃ؟! دلانا؛گــَـزَل؛ ما ؛ کــَـنِـن * مَرۏچی حَــسَدّان بَــــدَل؛ ما؛ کــَـنِـن

 

2) جهانا مَــــــرۏچـــــــــی گـــَـزَل تِر کــَـنِـن *دلانا مَـــرۏچی بَــدَل تِر کــَـنِـن 

 

3) گـُـلـﭹـن عَـیْـد و رۏچان گلستان کــَـنِـن * دلــَئ دَپْـتــَـران؛ صد دبستان کــَـنِـن

 

4) چَه مِــهْران؛ کــَــبابـِـﭹـن گــَــــزَل جَم کــَـنِـن * بـِـــراتی حَسَـدّان؛ دلا کم کــَـنِـن

 

5) بـِـراسان چَه جنگان؛ واتــَـرّ کــَـنِـن * گــُهار و بـِراسی دلان؛ شـَـرّ کــَـنِــــن

 

6) مَـرۏچی دلان پُر چَه کــَـنـْـدَگْ کــَـنِـن *چَه هانی؛ مُــــریدّان زِنْـدَگ کــَـنِـن

 

7) گــُــلـﭹـن عَـیْـد ؛ یَهـْـــتــَـه مَـرۏچی پَـدا *دلــَئ حال و مالــُـن بـِباتــَــــن فـدا

 

8) دلی مال و حالان ؛ کــُـرْبان کــَـنِت *پَـس و گـۏک و مالان؛ کــُـرْبان کــَـنِت

 

9) پَـهـِلــّی بـِـلـۏ ̈طِـت چَه هَــمْــساهِگان * بـُـراکان بــِـبَـکــْـشِت پَه هَــمْساهِگان

 

10)فـَعولـُن فـَعولـُن فَعولـُن فَعَـل*پَهـِل کــَن دلــَـئ شَیـْر و وزن وگــَـزَل

 

مَـزَنِــﭹــن عَـیـْـد؛ مُبارک بات :▼

 عید سعید قربان | ...

یـڃ مَـزَنِــﭹـــن عَـیـْـد پَه تــَمامِـﭹـن بـِرات و گــُـهار وماسان مُبارک بات

[ جمعه ۱۱ مهر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

هُرْد ﭹـن عید*اُرْدڄن هَیْد

             (هُرْدِیْن هَیْد)

مَرْچی پَدا گۏن سِتْک وُ دل*مَرْچی کَنِن حکّان پَهِل

شعرعیدفطر : ایّوب ایّوبی

        حَکّان پَهِل کــَنِت

1.دۏشی شَپا اِستار وَتی سینْگارْکـُـتَـنْتّ!

 جِنّ وُ مَـلَکْ سَیْل وُ تماشاها شـُتَنـْـتّ!

2. مَــرْچـی گــُـشــَئ ؛گــُلْ شـَنـْـزَگَــنـْـت؛ بـۏهان پَـدا

 مَــئ جَـــمْـبَــران ؛ مِـــهْــران پَـــدا رِڃچـَـنْـتّ اِدا

3. وَشـِّـڃـن تِــرَمْـپّ،گـُـۏن اَوْر وُ نـۏد کایــَنــْت مَــرۏ

نازِڃـــن پَــــری ، سـاز وُ  سُـــرۏد؛ کایَــنْت مَــرۏ!

4. نـَـرمِـڃـن کــَـپُـۏت ؛ چَـمّانی تـیر ما را کــُشـَـنـْتّ!

 مَــرْچی پَـــــدا بازڃن زَهــــیـر؛ مـــا را کــُـشـَـنـْتّ!!

5.مــَرْچی پَـــــدا بــــاگِـڃن گــُلان پُــلِّڃ  جَــنـَـنـْـتّ!

 نــۏکِـڃن گــُلان ؛ نـــۏکِـڃـن گــُـدِڃ جـانـا کــَـنـَـنـْـتّ!

6) شـَــیْـــرانْ دِلــَــئ ،مَــرْچـــی گـــُـشــَـئ مثـــل طـلا

پُــلــِّـڃـن وَطـــن ؛ مَـــرْچــــی نــَـدا ؟ عَـیْـدی دِلا

7. بُـلبُل بُـوان ؛ مَـــرْچی سَـبا سـازڃ پَــدا

 پادا بِرِیْچ ؛ دردی دل وُ رازڃ پَــدا

8. ای بلبُـلان مَــرْچــی دلانْ ؛ وَژْبۏ کــَنِـتّ

 مَـرْچی پَـدا هَـمْساهِگان یـــادڃ کَنِـتّ

9. بــِـراس وُ گــُـهارْ؛ مَرْچی کــَنِــت  ظلما پــَهـِـلّ

مَـرْچـی کــَـنِـت:  پـــِـسّ  وُ بــِـرات ،؛ ماتـا پَـهــِـلّ

10. میـرِڃــن بَـــلۏچ ؛ پــادا  دلا جــَنــَّـت بــِکــَن

زَهْـرِڃن حَــسـدّ وُ کِـڃنَگان آسِڃ بِجَن

11. پادا بلـۏچ ؛ عـَـیْـدِن مَــنی عَـیْـدِن تَهی

رازڃ گـــُشــُن: عَـیْدان ؛ دِلـَئ دِلْ ؛ سَــمْـبَهی!

12.مَرْچی شُتـَگ  رۏچَگ ! دِلـَئ مهمان  چِدا

 دَبُـۏج  وُ سَـحْـرْ ؛  یــادَنـْــتّ مَـنا یــادَنـْتّ تـَرا

13. عَـیْدِن مَنی عَـیْـدِن تــَـهی مَرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْبَهی

عَـیْـدِن مَـنی عَـیْــدِن تــَـهی مَـرْچی پَـدا دلْ؛ سَمْبَـهی

( عیدفطر/

یڃ مُبارکِڃن هَــیْد ؛پَه شما بــِرات وُگــُهار و ماتان مُبارکْ باتْ )


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ دوشنبه ۶ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

پِرِنتّ/ perentt/ روی اجاق است

مثال: مَنجَل پِرِنْت: دیگ روی اجاق گازِه

پِرْنبیتّ / pernabī/ مَنی سرپِرنبیتّ :متوجه نمی شوم

سری پِر بیتّ: متوجه می شود

پِرْکــَنَگ/ perkanag/ آتش گذاشتن روی سرقلیون؛اضافه شدن آب

مثال :آپ پِر کَنَگِنْتّ

پِری کن/ perīkan/ اضافه کن؛ دیگ را بگذار روی اجاق

پِری دات/ perdāt/ پادر یا پتو برروی خو انداخت

پِرْدَیَگ/ perdayag/ انداختن چادریا پتو برروی خود

پِرْبَنْد/ perband/ ساختن شعر؛شعرپردازی یا دروغ سازی

پِرْجَنَگ/ perǰanag/ دوختن وپیوندزدن لباس زنانه

پِرِنْچَگ/ perenčag/ فشُردن لباس خیس یا بازویاشکم

1.گُدانی پِرِنْچَگ 2.لاپَئ پِرِنْچَگ

پِرْیات/ peryāt/ فریاد

پِرّ گِپْت/ perrgept/ ناگهان گم وگورشد؛ناپدید گشت

پَرْتَک/ partak/ گوشه وکنار ؛لۏگــَئ پَرْتَک:گوشه های داخل اتاق

کــُمدَئ پَرْتَکان :گوشه های پنهان وزیرین کمدلباس

پَرْتَکان بِچار:گوشه وکنار وجاهای پنهان را نگاه کن

*لۏگــَئ پَرْتَکان پِشْکِریتّ

پُرّ/ porr/ پُر و سرشار

پُرّ/ porr/ اصطلاحی دربازی نُه گــَڌّگی

1 .پُرّی دَپا پَچ کــَن 2ـ پُرّی جَت 3ـ پُرَّئ دَپی پَچ کُت

4. پُرّجَنَگ

پُرّ پُرّ/ porr porr/ پرحرفی : رَپ رَپ

زیاده گویی ؛

پُرْ/por/ خاکستر


موضوعات مرتبط: رسم الخط ؛ املا ؛الفبا ودستور تایپ
[ جمعه ۳ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انا انزلـنـه فی لیلة القدرِ(1)

وما ادرꞌیک ما  لیلة القدر(2)

لَـيْلَةُ ٱلـْـقَـدْرِ خَيْرٌۭ مِّنْ أَلْـفِ شَهْرٍۢ(3)

 تَـنَـزَّلُ ٱلْـمَـلَـٰٓـئِـكـَـةُ وَٱلرُّوحُ فِـيهَا بِـإِذْنِ رَبِّـهِم مِّـن كـُـلِّ أَمْرٍۢ(4)   

         سَلــٰـمٌ هِـىَ حَــتَّىٰ مَطْــلَـعِ ٱلــْـفَـجْـرِ(5)

ترجمه ی بلوچی = بَلـُـۏچی بَـدَلْ گــَـپّ:◄:   

پَـه نامِ الله کِه بازْ بَکـْشۏک ومهربانِــنْتّ

۩ بڃ شکّ ما کــُـرْآنْ چَه آزمانا جَهْل آرت شَپِ کــَـدْرْا

۩  اُ  تَـوْ نَـزانَـئ  که کــَـدْرَئ شَپْ چِـیِّـنْـتّ

۩ کــَـدْرَئ شَـپْ چَـه هَزارْ ماها بهتِـرِنْـتّ

۩ فرشتَـهانْ و جبرائـیل گۏن الـلّـهَـئ  اَمْـرا پَه

مُچّ  کارانی بارَه ها جَهلــَگا ( زِمینّا) کایَـنْـتّ

۩ آ  شَـپْ رحمت و سلامَـتَـئ شَـپِـنْـتّ  دان وَهْـدِڃ که رۏژنا بیتّ و  بامگـُـواه

ترجمه ی فارسی: ◄:                   

1.بدون شک ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل کردیم

 2«و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟»

 3.شب قدر از هزار ماه بهتر است»

 4.فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان برای

 هرگونه کاری نازل می‌شوند

5 .آن شب، شب سلامت و رحمت است تا طلوع صبح


موضوعات مرتبط: ترجمه های ی بلوچی
[ جمعه ۲۷ تیر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

سلام بر  دوستان زبان بلوچی

1.آیا اگر  بجای حرف ( ڌ) ازحرف( ڈ ) استفاده کنیم ایراد دارد ؟

جواب:

نه ایرادی ندارد( ڈ) حرف اردوست به کاربردنش در زبان بلوچی ایرادی ندارد

2. آیا ایراد دارد به جای( ط) دو نقطه دار(( ̈ط)) ازحرف( ٹ) استفاده کنیم

جواب :

نه اگرچه( ٹ )حرفی از زبان اردو است ولی  کاربردش در زبان بلوچی

ایرادی ندارد

3. آیا ایراد دارد به جای ڃ  از ــِیْ استفاده کنیم

جواب :

 نه ایرادی ندارد جایز است مثال بڃ = بِیْ چڃ = چِیْ

 

البته به شرط اینکه ی ساکن وماقبلش کسره زده باشیم

 

4.  بنویسیم مَنا  ننویسیم من  ءَ

 

5. بنویسیم  چهبارا  ننویسیم چهبار  ءَ

 

 6. به کابردن این حروف در زبان بلوچی جایز نیست

زیرا باعث مشکل شدن زبان بلوچی شده اند:

ﮱ ﮰ  ﮯ  ﮮ

ﮱ ﮰ  ﮯ  ﮮ

[ چهارشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

احوالپرسی= سلامَــلــَـیْک  ......والــَـیْکم سلام

ڌَڌَّئ جۏرَئ ؟.......شکرِن الحمدلله  سلامت  باتــَئ

تَـــیْ حال چۏنِن خوبَـــئ ؟ ......... سلامت  باتَــئ  زندَگ  باتــَئ

واجَه تیارَئ  سالِمَـــئ  ؟ .......شکرِ الله

جۏرَئ ؟ ڌَڌَّئ ؟ زِرِنْگـــَئ ؟ ....... سلامت بَـــئ

چۏنــَــئ  زَبْرَئ ؟ شکر تی سَرَئ  سلامتی

مَــنْـتَگ مَــبَـئ ؟ سلامت بَــئ ... تی سر سلامت بات

منتَه مَبَــئ ؟ زِندَگ بَـئ .... زندَگ باتــَئ

خوبَــئ ؟ ........ شکرِن

چُــتورَئ ؟ ..... اللهَــئ گنجِن شکرِن

تی پـِت وُ مات چُتورَن ؟..... شکرِالله  سالمَـنْت

تی حال خوبِن ؟ ..... الحمد لله

تی پــِسّ و ماس چۏنـَـنْتّ ؟ .....شکر الله سالمَـنْتّ

تَـوْ ما  را پَهْک شَمُشتَگ و بڃ هیال کــُتَگ ؟

.... نه من شُمـَئ  وَهْماهُن

وَتی ماتا سلام کــَن ....

 وَتی پـِتا سلام کــَن

مَهلوکا سلام کــَن ....

ان شاءَالله

هَرْد وُ مَزَن ؛ دَرُسْتان سلام کــَن .... چَشم

الله تی چَمّان سالم کـــَنات

الله شُمَئ غمان آسان کــَنات

الله تی غمان هن آسان کــَنات

دُرُستان بَڌڃ بَگــَلڃ سلام کــَن...

اَچَه  وَشِّن....

شما نِشْتـَگــَئ .....

وَشِّن ؛ خداحافظ

وَشِّن  


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ جمعه ۲۰ تیر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

گزل: غزل(وزن:مستفعلن مستفعلن مستفعلن)

بحر= رَجَز؛مثمّنِ سالم
کــنی کـُـتـَگ یعنی خسته شده است دَمی بُرتـَه

*********ـــــــــــــــــــــــــــــ***

  1. پُلا  بـِچا چوش بـڃ  بَرا  کــنی کـُـتـَگ

تُسْتَگ دلی! راهَـئ سَرا  کــنی کـُـتـَگ

  2.دل ؛ بَزَّگــن وَش  نالـَگِن  مَرچی  ادا

بارـن چیا چوش یَـبَّـرا کــنی کـُـتـَگ

 3. دل؛ بَزّگــن کـَشّی تهی ظلمان  پَه  سَر

زانـُن پَدا چوش پـﭹـسَرا کــنی کـُـتـَگ

 4. گـُل بَزّگــن وَش نالـَگِن پَر هانـُلا

زانـُن پَدا چا  اِشکرا کــنی کـُـتـَگ

 5 . گوْن صد هنر یَهتَگ پَدا مَـئ چارَگا

زانون چیا چوش مَـئ گــُـوَرا کــنی کـُـتـَگ

 6. هانل  بیا مَرچی غمان  آســــان بِکــِن

یَهْتـَگ بله لوْگــَـئ دَرا  کــنی کـُـتـَگ

 7. اَرسی شـَـلـَنْت یـڃ مَـئ دلـَـئ چا  تی غمان

ترَمپان  دلـَـئ  چـُش جَمبرا  کــنی کـُـتـَگ

 8. مَرْچی ایوبی وَش گـُشی تی کِسَّهان

شـَیْرا  بـِچا  چوش مَـئ وَرا کــنی کـُـتـَگ

***************************************
کــنی کـُـتـَگ یعنی خسته شده است دَمی بُرتـَه


 


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ سه شنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

1)مَـئ مولوی احمدگـُـلــن مَرْچی شُتَگ نزدهُدا

مَــئ واجَهــن عالم بلِه رَپْـتـَـگ سفرمَرْچی چِدا

2)زاماس شیخ و واجَهِنْتّ مـئ مولوی احمد گـُـلــن

مَـرچی دِگه ما نَـشْکــُـنِـن لفظ  و لِسانی بُلبـلــن

3)ای طالبان ای بلبلان واجَه شـُـتـَه زوتی چـِدا

یادڃ  کــَنِت ؛یادی  کـَنِت! اَرْسان برـچـِت هَن پَدا

4)باور نـَـبی مَرْچی مَنا! واجَه شُتـَه چَه مَئ گـُوَرا !

یادی کـَـنِت واجَه کـُجـِـن بَلـْـکـﭹـن شُتـَگ شهرودَرا

5)زَنْگـڃ جَـتُن پَرْ واجَها زَنْگا بلِه نــسْتـَـت جواب

گـُـشْتِش مَنا واجَه شـُـتَه! دردی دلان بوتـَّن کباب

6)مَـئ مولوی احمد گـُـلــن هِچ بَر دِگه وازڃ نـَـکـَنْتّ!!

مئ دُژْمُنان شادِه کـُتـَگ!! واجَه گـُـلــن گـَپّـڃ نـَجَنْتّ!!

7)دۏستَتْ مَنا واجَه گـُـلــن؛ راجَـئ صفا و برکـَـتـَـت

عبدالحمیدی کــــۏپَگـَـت دینی سواد و حرکـتـــَـت

8)شیخ العلوم ؛شیخ الحمید:غم پَرْ تـَـرا آسان بات!

تی غم ؛ دلان مَرْچی کـُشیتّ الله تـَرا صبرڃ بـِدات

9)مئ مولوی احمد گـُـلــن اللـّـهـَـئ مهمانِنْت شَپی

کـُرْتـُن دُعا نزدخدا ؛کـَـبْـــری که آسانِـــنْـــت شَپی

                              ایوب ایوبی


8767

تشيع پيکر مولوي نارويي

 


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ دوشنبه ۲۶ اسفند۱۳۹۲ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
این پُست به دلیل اهمیّت،دوباره گذاشته شد

لطفاً برای مطالعه ی مطالب جدید به پُستهای بعدی مراجعه نمایید

 صرف فعل شُت = (رفت)

                       صرف فعل ماضی؛ معلوم( لازم):▼

  1) شُتُن:رفتم←اوّل شخص مفرد ؛  مُتکلّم وحده

   2) شُتـَئ :رفتی ← دوم شخص مفرد؛   مخاطبِ مفرد

 3) شُت :رفت←سوم شخص مفرد؛ غایب مفرد

 1) شُتِن: رفتیم اوّل شخص جمع مُتکلّم مع الغیر

 2) شُتِه یا شُتِت: رفتید ؛ دوم شخص جمع؛مخاطب جمع

 3) شُتَنْتّ رفتند؛سوم شخص جمع ؛  غایبِ جمع

توجه: شُتـَئ  مفرد مخاطب؛جمع مخاطب= اوّل شخص مفرد

 ( شُتِه یا شُتِت ) جمع مخاطب یا دوم شخص جمع در زبان بلوچی

  به دو شکل نوشته می شود شما شُتِه؟شما شُتِت؟ = شما رفتید؟

پَـه بَــلُــۏچی گــَــپّــانـی وانَـگا فـُـونْـتـا دانْـلود و نَـصْـب کـَـنِـتْ

پَـدا فونْتِ:

(Times New Roman . arial) ( آریــال وتایمزا )

هَـنْ نَـصْـبْ کــَـنِـتْ

برای اینکه بتوانید مطالب وِبْلاگ را مطالعه واستفاده

کنید ابـتدا این فـونْت را دانْـلود سپس آنرا درسیـستم خــود

نـَـصْــبْ نمـاییــد.سپس فونت آریال را هم نصب نمایید 

برای دریافت فـونْـتِ بَـلـۏچی

دستورتایْـپِ فونْت بلۏچی:

ابتدا فونت     w-nazanin baluchiرا درصفحه ی وُرد انتخاب نموده؛

بانگه داشتن shift مکان حروف ؛ ( بلـۏچی گَـپْـسَـرانْ ) را درصفحه کلید پیدا نمایید.

حرف(  ڃ)  کلید (m) حرف ۏ = shift + z    یا shift +  i

   Ď . حرفِ   ڌ  shift + b یا shift + n

میانْـبُـرهای دیگری نیز می توانید بسازید راه ساختن میانبر برای حروف یافقط حرف 

 (  ̈ط ) :ابتدا گزینهٴ insert   را کلیک بعداً  گزینهٴ symbol             

را کلیک کنیدسپس با کلیک درگزینهٴ    more symbols پنجره ای باز می شود

 درون
  پنجره نیز  فونتw-nazanin bluchi   را انتخاب نمایید  حرف (  ̈ط ) را

پیدا کرده کلیک نمایید  درانتهای
پنجره
؛
سمت چپ گزینهٴ
shortcut key   را کلیک نماییدپنجره ای دیگر
بازمی شود
در
آن پنجره دستور میانْـبرِها ثبت می نماییم مثال:               

 alt + x)   ) سپس درانتهای چپِ پنجره گزینهٴ تأیید(assign ) را

کلیک نمایید ا کنون پنجره هارا ببندید  چون شما می توانیدحــرف (  ̈ط )  را 

 با نگه داشتن کلیدهای   x  وalt    تایپ نمایید.

ساده ترین راه تایپ حروف بلوچی در فونت arial (آریال):

و در فونت(Times New Roman):

بعدازاینکه صفحه ی تایپ را بازنمودیم >>>>>:

1.کلیک در insert سپس کلیک در سمت راست صفحه symbol

 سپس کلیک درزیرآن یعنی:  more symbol  

2.انتخاب فونت آریال درگوشه ی چـپ پنجره

3.یافتن حروف بلوچی درفونت آریال ( ۏ - ڃ - ڌ -  ̈ط )

4.ساختن کلید میانبر(shortcut key )درانتهای پنجره برای تایپ سریع

ۏ= و alt  +    ڌ = ذ  +   alt درپایانassign یاتأیـیددرانتهای پنجره

5پیداکردنِ این دونقطه درفونت آریال درخارج ازالفبای انگلیسیــــ>>>

̈سپس میانبُرِ  ̈ (altوگذاشتن این  ̈ درسَـمْت راست حرف

( ط = ̈ط)

ڃ  =    m +  alt     ودر نهایت کلیکassign یا تأیید پس از

هر میانبُـری که ساخته اید زمینه ی تــایـپ سریع فراهم خواهد شد.

کتاب موبایلم:

http://www.shereno.com/members/books/book_40255.jar

راهنمای نصب:

فایل را توسط کابل مخصوص مدل گوشی خودتان یا توسط بلوتوث به

موبایل انتقال بدهید سپس توسط file manager فایل را پیدا کنید و

گزینه نصب یا install را انتخاب نمائید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چگونه با ید نوشت؟

آیا مجبوریم به شکل پیشنهادی35سال پیش بنویسیم؟

مزن = مَجن   یا   مه زن مه مه جن؟؟!

مخور= مَوَر  یا  مه خور یا مه  ور؟؟ چرا مه  ور؟

چون هاشمی پیشنهاد کرده اطاعتش واجب است اینکه نشد دلیل

می زنند یا می زن اند  = جَننت یا جن انت چرا؟

می دهند یا می ده اند = دَیَنت  یا دَیَ انت؟؟ چرا؟

می کـُشند یا می کش اند =  کـُشنت یا کش انت؟ چرا؟

چون فلانها  پیشنهاد کرده اند اطاعتشان  واجب است اینکه نشد دلیل

مبَر = مه بر چرا؟؟

نمی بیند یا نه می بیند چرا؟  نگِندی یا نه گِندی؟چرا؟؟

ندید یا نه دید ؟؟ چرا ؟؟ ندیتی یا نه دیتی؟؟ چرا؟؟

نـَوارت یا نه وارت چرا نه وارت؟؟

چون فلانها  پیشنهاد کرده اند اطاعتشان  واجب است اینکه نشد دلیل

چون این قاعده را مخصوصا برای بلوچی ساختند این هم که نشد

دلیل زبان شناسانه و دستورمند

نچاری یا  نه چاری چرا نه چاری؟

مَبند یا مه بند چرا؟؟

مَکـُش یا که  مه کـُش ؟؟ چرا ؟؟

گِندنت یا که گِند  انت چرا  گند  انت؟؟

بَرَنت یا که   به  رنت چرا؟

چِـنـَنت  یا که  چن  انت  چرا؟؟!!

چون درفلان زمان  پیشنهاد کرده اند لذا اطاعتشان

  واجب است اینکه نشد دلیل

چون این قاعده را مخصوصا برای بلوچی ساختند این هم شد

دلیل زبان شناسانه و دستورمند

مَــگـُش   یا که   مَه گــُش ؟؟!!

مَکـُش  یا که    مه   کش؟؟چرا؟؟

 کدام یک از حالتها ◄:              چرا؟؟

کدام یک از حالتها ◄:               چرا؟؟

کدام یک از حالتها ◄:              چرا؟؟

چون درفلان زمان  پیشنهاد کرده اند لذا اطاعتشان  واجب است اینکه نشد دلیل

چون این قاعده را مخصوصا برای بلوچی ساختند این هم شد

دلیل زبان شناسانه و دستورمند

 اگر چنین نکنیم 35 سال یا بیشتر زبانمان عقب می افتد  کی گفته؟؟

چرا عقب می افتد به چه دلیل؟؟ وقتی ایرانیان

خط مشکل پهلوی یا میخی یا اوستایی را رها کردند عقب نماندند

چطور ممکنه خطی که چند سال پیش ساخته شده

در صورت عدم پذیرش باعث عقب افتادن می شود؟؟

کاربردهای جدید برای همزه( ءَ  ءِ  ءُ )!!!؟؟؟

این حروف: از عربی هستند ولی زبانشناسان

عرب نوشتند ضربا  طبق اختراعات وبدعتها:

ما می نویسیم  ضرب  ءَ  ؟ من   ءَ  ؟ وت  ءَ  ؟؟

چرا؟؟

[ جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
اسم  بلوچی جانوران ؛ اسم بلوچی پرندگان؛خزندگان؛حیاتِ وحش بلوچستان

و سایرِموجودات در طبیعت ومحیط بلوچستان به زبان بلوچی:

دَجُک(daǰok)  = جوجه تیغی▼

سیکـُـنْـڌ( sī konĎ)▼= نوعی دیگر از جوجه تیغی وخارپُشت

 


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر، پربازدیدترین مطالب
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۴ آبان۱۳۹۲ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

 

 

ــۏکڃن سال و نــۏکڃن بهارگاه پَه دِراهِـڃن بـِـرات و

گــُهار و سَـنـْگـَتان مبارک بات )

شباهتها وتفاوتهای  زبان بلـُـۏچی با لهجه ی کـَهْنـۏج؛

جیرفت ومَنـُۏجان  : با ترجمه فارسی :    


موضوعات مرتبط: ترجمه های ی بلوچی
ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱ فروردین۱۳۹۲ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
شَیْر چَه عزیزالله بلـۏچ مبارکی:

ازشاعران بلوچ که اوراباملاّمحمود ویدادی

اشتباه گرفته اند شعری درمورد دادشاه دارد:

آتْکْ نـۏکـﭹـن دَوْلَـتِـڃ یِـﭹـرانا نامی پَـهْلَـوی

گِپْتَگنْـتّی ظاهرا خان بَسْتَـگَنْـتّی آ مُـدَّتـِڃ

سال و یَه سالِڃ نَگُوَسْتْ داتَـگَنْـتّی اُجْـرَتِـڃ

حاکم وهان وامیرا هم بِمنِّت چــــاکری

مجلِسَئ دُرِّڃن وکیـلِـتْ داﺋـما گـۏن نوکری

گرکُشِت میرِﭹـن بَـلـۏچان گـۏن سلاح زَرْ گری

ارتش و ساوا ک بَکْشیت،پَـرشماهِنْتْ  اَفسَری   
 
بانک عُمْران،صادرات وملّـــی وهم مرکزی

وامْ دَنْت عمْری شما را   بـڃ ضمانَتِ دَپْتَری

هال اِشْکُتْ هانان گُشْتِـش پَه شاها یَکْبَری

ما تَهی هاسِـﭹـن غلامِن شَرْتِرا چَه پِـﭹـسَری

بَـکْشدارْ بوتَّـنْتّ و والی زُرْتَگِشْ کازی گَری

کُشْتَـگَنْتْ میردادشاها سَرْحَیَــئ گــَــ̈طّ  و گَران

شاه وآمریکاها گِپْـتَه چـڃ هَـبَرْ دردِڃ گِـران

اِنْـگِرڃـزَئ دِڃـم و دَرگاها اِدانْ شرمندگان

دادشاه و آهی بِـراتانی وۏنان تُـنَّـگان

وارْتَـگِش سَوْ گِنْد گـۏن شاها ما کَنِن شِـﭹـرا اسیر


موضوعات مرتبط: سروده هایی از سایر شعرا
[ جمعه ۱۸ مهر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
دادشاهی شَیْر چَه ملاّ اَبــابَــکْرکَلْمَتی:شعراز : ملاّ اَبــابَــکْرکَلْمَتی
ازجمله شاعران تــــوانمند زبان بلوچی است.مهــمترین اثــــرش درمورد حماسه های مسلمانــان وساسانیان درزمان خـلـــــیفه ی دوم(رض) و حماسه ی دادشـــــاه اســــــــت.
ابیــاتــی از او:

( ڌ = ڈ ◄ ٹ = ̈ط ــ̈ط)

نـڃ که پَه جنگ وکـۏشا دادشاها گُوَسْتَگَتْ
چَنْدانْ ماتی بَـچّ دِلـﭹـرﭹن بـڃ تَواراجِسْتَگ
ژاندارامری :
دادشاه مَیْ مُلْکا کَپْتَه چۏ وَرۏکـﭹـن رَسْتَران

بڃ گناه،جَنْـتْ وپُلیت مَئ شریک و بَزْ گَــَران

هَمَّتـڃ داتَه کریما فَوْجَئ نِـﭹـمی سُجِّتَه

دَوْلَـتَئ جنگ گـۏن بلـۏچان دادشاهاپُجِّتَه

هپتَـگـڃ آپِشْ نَوارْتَه وَرْد و نان وهَن وَراک

بـۏپ و بالِشْتَـئ نَدیتَّه تُرَّ گَن پَـه پشت هاکْ

یَه بلـۏچڃ هم کُتَه تیّ مُلْک تَمامـﭹـن چـﭹـروسر

خاک یــﭹـرانِـش تباه کُت!راج ورَعیّت دَرپَه در لــۏ ̈طِـتَـنْتْ شاها

تمامـﭹـن گـۏرنَر و زنْـڌ ﭹـن وزیر آسیاست دان وفَوْجی کمانْـڌرمُلْکَئ سرداروامیر

حاکمان یـِڃ هَبَرگُشْتَه چَنْدَها پَـرْ اَپْسَرا

دادشاها کَنْتْ میرمهیم هـــان اَنْدرا

گرنَیارَئ دادشاها کَیْدوزندانا کَن کَبول

گربیارَئ زِندَه ودِراهابازِتْ بَکْشُن زَرّوپول

مُلْکَئ سردار و وکیلی،زَرّومالیاتا کَن وُصول

مان دلا ڌاه گـِپْتْ وسردارخاطرا بیتّه مَلول

سردار به دادشاها گفت:
من تَرا د ﭹـرِن نَدیتَّگ بیا کَنِنْ گِنْد وگُدار

دادشاها وَنْتَه کا گَد؛ بَسْتَگِشْ آیان کَتار

یَه مَکانڃ وَشُّکـﭹـن دَپْ کَپَنْـتْ شـﭹـرومَزار

پـﭹـش سلام بی میرمُهیم هان دادشاهادست په دست

شاد و وَشَّتْکی بلـۏچی مدَّتـڃ بازِ ﭹـن نَگوَسْتْ

جنگ وداوایان یَلَه کَن میرمَکَن تَوْ کَسْت وضد

گـۏن شاه یـﭹـرانا کُـتَـگ من تی تَـمامِـﭹـن بند وبست

چـۏجوابْ داتْ دادشاها میرمهیم هانْ شۏرمَور

هَنْگ مَناداد نَبَکْشیت،خِلْعَت وتاجِـڃ پَه سَر

مَشْکَتی حَلواهی گـۏن نِـڃ گِراسْتَگِـﭹـن شیروشکر

یـڃ نَـهـِنْت کارڃ مَنیگی چـڃ هَیالان درگُـذَر

پانْـچی لـﭹــ̈طڃـنْتَه وَتاسَئ پَه هِنان و گِـﭹـگ وگُوَر

یک اَناگَه چُــ̈طّتْ پِشْـ̈طۏل؛کارْهَرابـڃن بـڃ بَصَر

لَـگِّتَه میر دادشاها کَپْتْ زِمینا شـﭹـر نر

پَنْجَگ وباسْکان یَلَه کُتْ مَهسِرﭹـن ومَه کمر

بُـرْزَئ پازْگاهاتَوارْ کُت ومَحْمْ جانا زۏر سَر

تَوْمارا لـۏ̈طتْ پَه نیمّـۏنِ زِیادَه پرمـَـکروهـُنر

دادشاهَئ راست کُشته تَوْ وَتی حالا مَبَر

دادوبَـکْشیشِتْ حَرامِنْتْ دَوْلَتانی سیم وزَرّ

کُـلَّئ خاتونا دِلا شـۏد شیرن سردارَئ پسر

ربَّـئ هَیْراتِنْتْ مَرۏچی بـۏشت و وَتی بَهْرا بِبَر

چانْپی چـۏ̈ط بَـرۏتـﭹـن گُلْ شهیدبوت نُه نفر

مَحْمْ جانا تیرْ لَـگِّـت یازدَهـﭹـنان کُت سفر

یـﭹـشِـنْتْ جَنْگانی حکایت آخری سیتّ وثمر

دشمنان هاک مان دَپا بیت فتنه کاران پَنْچْ سَر

شاعِرَئ نامِنْتْ ابابگر یک گریبـڃ بَـزَّ گِــﭹـن

نِشْتَـگْ مانْ مُلْــکڃ گِیابـﭹـن همقریب گــُوادَرِنْت


موضوعات مرتبط: سروده هایی از سایر شعرا
[ چهارشنبه ۱۶ مهر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

1جی منی  ̈طَهلِڃن کــَسِرکــَند*مُلک منی هنکِڃن منی

 

2نَدروهَیْرات پَداهَنْت*نَکــْش وکــَلَم کَشِّڃن منی

 

3شَنزَنت اَوْرانی شَمۏرَگ *کاجَهَئ دورِڃن سَران

 

4سبزوسُهرِڃن رنگ زیری*مُلک هزار رنگِڃن منی

 

5چۏ منا دۏستِن بهارڃن*یِیْت وساربۏگ وکــُـوشُهْک

6تَوْکل و بُگ مَلگــُزارِڃن*سَنگرَنْت ماهِڃن مَنی

 

7کــَوْرسَر و کارچان وپاسَک* کاجَهَئ گــــ̈ط وگَران

 

8 آ گــُلِڃن چنڌۏک ودِزبن*نَدرحمیری وۏتِڃن منی

 

9شارَکــَئ کــَنڌان بهارِڃن*آبَنْدَئ بُرزِڃن کۏه سَران

 

10جَهل شهرتمام پُلــڃن منی*شاعران گُوَشتَه یَه گالڃ

                       *رپتَگ امیر وَشّانیان*

شعر از :میر پردل زهی

ویراستار: ایّوب ایوّبی


موضوعات مرتبط: سروده هایی از سایر شعرا
[ جمعه ۱۴ شهریور۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

(1)

عیدی( هَــــــــیْـدی)

مهمان شُمئ شُت رمضان شُمئ شُت

اَرس رِچَنْت دل گــُشَئ تنگِنْت

دۏست شُت

رمضان شُت

نڃ کسڃ که بکــَـنت دلا آرام

نه سحر

نه دبّۏج

هچ کس مَنا یاد نَکنْت

من بله یاد کنُن

من پَدا یاد کنُن

 گــُـشـَـنْتّ:

هَوْ؛(هان)

مهمان شُمَئ شُت رمضان شُمَئ شُت

یات کــَـنِن

یاد بکــَـن مهمانا

دل گۏن دلا یادی بکــَن

من پَدا یاد کــَنُن تَرا

(2)

نَمازا تَوار کــُت

بانگ بیتّ

همساهگ شُت

مَسیتا توار کُت

پادا سحَرِن

دل؛؛

دلاتنگ مَکــَن!

دل؛؛

دلاتنگ مَکــَن!

دۏست شُت

رمضان شُت !رۏچَگ شُت!

نۏکِڃن گــُـد

نۏکِڃن کــَوْش

نۏکِڃن دَزْمال وَ چَمّانی سِریمُّگ مبارک!

(شُمئ هَیْد مبارک)

شما پَهِلــِّت ما  را کــَنِت پَهِل

 وَتی حَکـّان کــَنِت پَهِل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ایّوب ایّوبی عیدفطر1393


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ سه شنبه ۷ مرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

کــُـرْآنَــئ بَـلـۏچی بَــــدَلْ گــَـپّ =

                         ترجمه ی قرآن به بلوچی:


                           بِسْم الله الرَّحمنِ الرَّحیم

*. شَهْرُرمضان الَّذی اُنْزِلَ فیهِ القرآنْ هُـدَیً لِـلـنّـاسِ وَبَیِّـنٰـتٍ

مِّنْ الهُدیٰ واْلْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکـُـمُ الْشَهْرَفَـلـْـیَصُمْهُ وَ مَن کان

مَریضاً أَوْ عَلیٰ سَفرٍفَـعِـدَّةٌ مِن اَیّـامٍ أُخَـریُـریـدُ الـلّهُ

بِـکـُـم الْـیُـسْـرَوَلایُـریدُ بِـکـُـمُ الْعُسْـرَ

وَلِتُـکـْمِـلوا العِـدَّةَ وَلِتُکـَـبِّروالـلّهَ عَلیٰ ماهَـدیٰـکـُـم وَ لَـعَـلَّـکـم تَشْکـُـرُون*

تـرجمه ی بَـلوچی= بَـلـۏچــی بَـدَلْ گــَـپّ

           پَه نام الله که بازْ بَکـْـشـۏک ومهربانِــنـْت

(( رمَضانْ ماهِـڃ که یـڃ ماها کــُـرْآنْ یـﭹـر(یڃر) آتْکــَـه

پَـه انسانـَـئ هدایت و راهْـبَـلـَـدْ بَـیَگا گـۏن نِـشانِـیانِـڃ چَـه

هدایت وراهْـبَـلـَـدیِ حَـکّ وباطل؛ گــُـرا

هرکــَـسڃ که چَه شما ماهـا بـِگِــنْدیتّ ؛ رۏچَـگـا

بِـدرایتّ وُ آ کــَـسڃ که مریضِـن یا که سفراهِـنْ؛دِگِه رُۏچان

رُۏچَگ بـِداریتّ؛اللـّها شُمَـئ راحَــتـی لازُمِنت ؛

نه که شُمَـئ زَحْـمَـت و آزارا؛رُۏچَگان پورَه کــَـنِـت و

هُـدایــا مَـزَنْ بِـزانِـتْ که آهِـیا شما را

راهْـبَـلـَـد وهدایت کــُـرْتــَه تا که شما هُـداهــَـئ شُکـْـرا جا بـِـیـارِت))          

ترجمه ی فارسی:

(رمضان ماهی است که درآن قرآن نازل شد جهت هدایت وراهنمایی انسان ونشانه هایی ازهدایت پس آنْ کس از شما که آن ماه را دریابد؛روزه بدارد. وآن کس که مریض یا درسفراست؛روزهای دیگری روزه گیرد.خداوندراحتی شما را می خواهدنه زحمتـتان را؛روزه ها را تکمیل کنیدو بزرگ بشمرید خداوند را چون شما راهدایت کرده است.تا که شکرگزاری نمایید.)


موضوعات مرتبط: ترجمه های ی بلوچی
[ یکشنبه ۸ تیر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

شعررمضان= رَمَضانَئ شَیْر

1). رمضان یَهْـتَه پَدا مهمانِن

گِرِن رۏچَگ ؛دل وجان کــُرْبانِن

2).رمضان ماه نزول قرْآن

دل وُ جانُن رَمضانا کُربان

3). کــَـنِن پَکــّا وَتی ما ایمانا

 رمضانا کــَـنِن رۏشِن جانا

4). بکــَـن مِهر وُ بدِه نان یڃ ماها

بِدِه فطران پَه خداهَئ راها

5). پَه تَرابی ؛ سَهَر وُ سی دَبّوْج

کــَنِن دائـم دل وُ جانا سرْسوْج

6). رمضانا بله یَهتَگ قرآن

شپِ کـَـدْرا بکــَن کامل ایمان

7). دِگِه ماهان رمضانِن بهتِر

رمضان بو ؛ چَه هزاران گِهْتِر!

***************************

شاعر:ایّوب ایّوبی

وزن شعر بلوچی:

فَعُلاتُن فَعِلاتن فَعْ لــُـن

که با اختیارات شعری

گاهی شده + فاعلاتن فعلاتن فع لن

***********

ترجمه واژگان:

قربان = کــُربان خدا = هُدا  رمضان= رمزان

قرآن = کــُرآن ترابی = تراویح یڃ = این

سرسۏج = نصیحت شب قدر = شپ کــَـدْر کامل = پورَه

دو روز مانده به رمضان (1393 )

**گروه  بلوچانی دیوّان **


موضوعات مرتبط: سروده ها و نوشته های بنده ی حقیر
[ جمعه ۶ تیر۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

گستردگی حرف(ڃ)درزبان بلوچی:

(گـَپْسَر):حرف (ڃ)

(ڃ)مَه بلۏچانی زُبانا

ماتـﭹـن وَطن(ماتڄن وطن)

 دیر:خیلی دور**

ریسَّگ

رﭹـسگ(رڃسَگ)

ریشّ.....رﭹـش(رڃش) = زخم

گیشّ..... (گـﭹش)گڃش

مـﭹش(مڃش) = میش

پیشّ .... پـﭹـش(پڃش) جلوتر

نـﭹش(نڃش)

سـﭹـسیگ = سڃسیگ

سـﭹـسوگ(سڃسوگ)

د ﭹـر(دڄر:دڃر):: دیروقت **

 سیر:عروسی؛ ختنه **

رﭹـم(رڄر): چرک زخم*

 سـﭹـر(سڃر):فردی که سیر است وگرسنه نیست

** بیر:آذرخش**

 بـﭹـر(بڄر): انتقام

تـَوْ  کـﭹـن کـُت:توخسته شدی*

تو کڃن کـُت

 چـﭹـر(چڃر):زیر متضاد بالا

* د ﭹـم(دڃم):صورت*

بڃ چَمّ:بی چشم بـﭹـکار(بڃکار):بیکار

* بـﭹـرَنـْد(بڃرند):کسی که فرزندی ندارد**

 بڃ نام:بی اسم

** نـﭹـم(نڃم):نصف=نیم

 یـﭹـران(یڃران)  یا  اﭹـــران (اڃران): ایران **

مَرد ﭹـن(مردڃن): جنس مرد **

جَنـﭹـن(جنڃن): جنس زن * 

آ جَـــنـﭹـن(آ جنڃن): آن زن

 (ڃ) علامت اسم نکره در

زبان بلوچی:مثال:

مُرْگڃ : پرنده ای ،یک پرنده 

** مَرْدِڃ: یک مَرد 

جَـنِکـّڃ:دختری،یک دختر     

شَهرڃ:  شهری ،یک شهر

گـُلڃ : یک گل 

گۏکِڃ: یک گاو 

**هَرڃ: یک خر*شـﭹـرڃ: یک شیر

مَمِّـڃ: یک خرس * گـُرکڃ :یک گرگ

 اِسْتارڃ: ستاره ای     *

کــُچـکِڃ: سگی،یک سگ 

بانـْکـَلـﭹـنـْکِڃ: یک باقلا(بانکلڃنکڃ)

 روستاها وشهرها**

 تـﭹـس(تڃس) : روستای تیس **

بــِرﭹـس(برڃس):روستای بریس

نـﭹـکشهر(نڃکشهر): نیکشهر

 یـﭹـت(یڃت) : روستای هیت

کـُتـﭹـچ(کتڃچ): روستای کـُتیچ

لِـﭹـردَپْ(لڃردپ):روستایی درآن سوی زَرّآباد

زﭹـرْبانـْدات(زڃرباندات):روستایی  در اسپکه ولاشار

بـﭹـرمین(بڃرمین):روستایی در اطراف کـُتیچ

پـﭹـپ(پڃپ): در لاشار

یـﭹـرانـْشهر(یڃرانشهر) یا اﭹـرانشهر(اڃرانشهر): ایرانشهر

 مـﭹـنان(مڃنان): مینان درسرباز

سـﭹـب و سۏران(سڃب): سیب وسوران در سراوان

نامها:

 میرشـﭹـر(میرشڃر)*میرشیر

میرْبـﭹـک(میربڃک)*میربیک

شَهـْبـﭹک(شهبڃک): شهبیک**

مَهد ﭹـم (مهدڄم): مَهدیم

مِـﭹـد(مڄد):  کارگر دریا کسی که رزق و روزی

از دریا حاصل می کند

لِـﭹـرَه(لـڄره): شتر نر**

 لِـﭹـزْگ(لـﭹزْگ): آب دهَن

آمـﭹـن(آمـڄن) یا هامـﭹـن(هامڃن): فصل خرما اسمی برای مردان**

یـﭹـشَرْک(یڄشرْک) یا اﭹـشـَرْک(اڃشرْک):اسم درختچه ای است ؛

اسمی است برای مردان 

 ** شـﭹـپ(شڃپ): درّه **

 د ﭹـمْپان(دڃمپان): نگهبان :لقبی است برای مردان

تـﭹـگ(تڃگ):تیغ**

 رﭹـک(رڃک):ریگ**

 مـﭹـتـَگ(مڃتگ):بازارومنزل

سـﭹـنـَگ(سڃنگ):سینه 

کۏچـﭹـنک(کۏچڃنک):روستایی درنزدیکیهای هیچّان

  کـﭹـچ(کڃچ) وتـُربت:دوشهرند در پاکستان

رڄـکی: رﭹکی= ریگی اسم یک طایفه ی مشهور

بـﭹـنگ(بڃنگ) :عسل

 کـﭹـنگ(کڃنَگ) :کینه وحسادت

مـﭹـنـَگ(مڃنگ): فشردن وفروبردن وانداختن چیزی

درخاک و گل و آب

سـﭹــب وبــﭹد(سڃب و بڃد)

وَشـِّـﭹـن سـﭹـب(وشّڃن سڃب): سیب خوشمزه 

**مِـﭹـتـَـگان(مڃتگان):روستایی درسرباز

یـﭹـرندگان(یڃرندگان):ایرندگان روستایی بین ایرانشهر وخاش

نۏکـﭹـن جاهان(نۏکڃن جاهان) : روستایی در نیکشهر

بانـْـشِـﭹـپْ(بانشڃپ):روستایی در قصرقند

 

(ڃ) علامت اسم نکره در

زبان بلوچی:مثال:

مُرْگڃ : پرنده ای ،یک پرنده

**هَرڃ: یک خر*شِڃرڃ: یک شیر

مَمِّـڃ: یک خرس * گـُرکڃ :یک گرگ

 اِسْتارڃ: ستاره ای     *

کــُچِـکِڃ: سگی،یک سگ

بانـْکـَلـﭹـنـْکِڃ: یک باقلا(بانکلڃنکڃ)

[ یکشنبه ۱۱ خرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

 

رسم الخط بلوچی: وانَگ  و  زانَگ

بنویسیم :  لۏگا  شُت

ننویسیم : لۏگا  ءَ  شُت

بنویسیم :  رۏچا  بیا

ننویسیم :  روچ   ءَ  بی  ءَ

بنویسیم :  کـَـوْرا  شُته

ننویسیم : کورا   ءَ  شُته

بنویسیم :  ڌنّا  شُته

ننویسیم : ڌن    ءَ  شُته

بنویسیم : سباها  آتْک

ننویسیم : سباه    ءَ  آتک

بنویسیم :  احمدا  بُرت

ننویسیم :  احمد  ءَ  برت

بنویسیم :  گُرْکا  کـُـشت

ننویسیم :  گرک    ءَ   کشت

بنویسیم :  وکیلا  زُرْت

ننویسیم : وکیل    ءَ   زرت

بنویسیم :  پَسا  گِر

ننویسیم : پس    ءَ   گر

بنویسیم :  وَتا  مَجَن

ننویسیم : وت    ءَ   مه جن

بنویسیم : وَرَگانْ وَرَنت

ننویسیم : ورگان   ور    انت

بنویسیم :  مَنا *  دلا * گِلا

ننویسیم : من  ءَ  * دل  ءَ * گِل   ءَ

بنویسیم :  اِدا * چِدا  * دَرا

ننویسیم :  اِد  ءَ * چِد  ءَ  * دَر  ءَ

بنویسیم :  بارا  ببند

ننویسیم :  بار   ءَ  ببند

بنویسیم : کارا  بکـَن

ننویسیم : کار  ءَ  بکن

بنویسیم :  سَرا  سالم کـَن

ننویسیم : سر  ءَ  سالم کن

بنویسیم◄ چهبارا  شُت

ننویسیم◄ چهبار  ءَ  شُت

بنویسیم◄ حسَـنا جَت

ننویسیم◄ حسَن   ءَ  جت

بنویسیم◄ چَه دستا کـَـپْت

ننویسیم◄چه دست   ءَ کپت

بنویسیم◄سرا  بُرزا  بدار

ننویسیم◄  سر    ءَ   برز   ءَ  بدار

بنویسیم◄  دلا  مَزن بکـَن

ننویسیم◄  دل    ءَ  مزن بکن

بنویسیم ◄  جاهلا  وارْت

ننویسیم◄ جاهل   ءَ  وارت

بنویسیم◄وانـَـنْت* ننویسیم◄وان     انت

بنویسیم◄جَنـَـنْت*  ننویسیم◄جن     انت

بنویسیم◄وَرَنْت * ننویسیم◄ورن     انت

بنویسیم◄ گِرَنْت *  ننویسیم◄گر     انت

بنویسیم◄ مِرَنت*  ننویسیم◄مِر      انت

بنویسیم◄ بَرَنت  * ننویسیم◄برن    انت

بنویسیم◄ شـَـپا  شُت

ننویسیم◄ شپ   ءَ شت

بنویسیم◄  احمدا  گِپْت

ننویسیم◄ احمد   ءَ  گپت

بنویسیم◄ من و  تـَه  یا من و تو

ننویسیم◄ من   ءُ  ته

بنویسیم◄ مَجَن* ننویسیم◄   مه   جن

بنویسیم ◄ کـﭹـنی کـُت= خسته شد= دَمی بُه

کڃنی کـُت= دَمی بُه

ننویسیم◄  کینی کـُه

▼  آیا می دانید این حروف اردو  چه فرقی باهم دارند؟؟

  1)   ﮮ  2)     ﮰ    3  )    ﮱ   4)    ﮯ

آیا با حروف بالا  زبان بلوچی آسان می شود؟

به چه دلیلی آنها را وارد زبان بلوچی کرده ایم؟

ادامه دارد : ادامه خواهد داشت

[ یکشنبه ۱۱ خرداد۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]

بَـتَـلْ ◄: بَتـَلانی بازار:▼ بَـتَـلْ ◄:

1● امْـرۏزْ سَـباهانی ساهِگـنْــــتْ ساهِگْ رَوْتْ ورۏچْ مَناگِـنْـد یتّ

2● شَـپْ کِه تـَهـارِنْـتْ نَـه کِه پَـه مات وگـُوارِنْـتْ

3● مـۏرپَـه چَـرْپی رِچی

4● کارْپَه کـَوْرَئ یــﭹــشرْکـا هَنْ مَـرْدا کـَـپـیـتّ

5● مَـدَ گـا گِـرَئ وَتی بانْـزِلانْ سُـرﭹــنی  

6● گـۏن یَک دسـتـڃ چاپْ تـَوارْنـَکـَـنْـتْ

7● بِـراتا بِگِــنْد گـُوارا بِگِـر

8● سَگْ اِشْتاپْ گـُلـُّـر کۏرکاری

9● هُداها نـَگِنْدَئ کُدْرَتانی بِگِـنْد

*****

10● گـۏن دانایان نصـیحتْ نَـپْ گـۏن نادانـان جـنْگ!

11● نـۏکـّیسَّگـَـئ  واما مَکـَن

12● دیـرسَـرﭹــن کـَـوْرا مَـوَپْـسْ

13●آپْ جانا پاکْ کنْتْ  و راستی دِلا

14● آیِـرا وَژْحالْ هِچْ کسْ نَدیسْـتـَه

15● اشتُـرَئ بَـنْجاها  پیر نـَـرُدیـتّ

16● هلّت رَوْت آدَت نـَـرَوْتْ

17● پَه بیـتَّگـﭹـن کارا مَجَـن جاکا

وَهْدڃ کِه رۏگِـن رتْکـَه مَه هاکا

18● بازْگِـنْدَئ گـَلْ مَکـَن کمّ گِنْدَئ غــمْ مْـکـَــن!

19● مَـزنی پَه هَکـْلِـن نَه پَـه سال

20●جاهِلا نُـه کالْگرَئ زۏرمانِـنْت

بَتـَلانی شهر:▼

21● چَـمّ پَه وَتی هَـیْـبا کـۏرِنْـتْ

22●لاپْ که گـُرّی دَنْتان سِنْگ دِرّی!              

23● بڃ رنْجا گـنْجْ نَـبی

24● شَپْ پَه اِستاران وَشـِّـن گِـیابان پَـه بَـلـۏچان

25● بڃ تاوانا بـلۏچ سـیتّ نَـکـَـنْ

26● جَوْهـَربَـلـۏچـئ غـیرَتِـنْـتْ

26● آ مرد کِه مَیارجَلّـَـنْتْ

نـﭹـمْرۏچانْ لۏگا نَـوَپْسَـنْتْ

27●چَه پُسَّگا نَنْگ وبَـدﭹـنا چُکّ جَنـﭹـن با گِهْتِرِنْ

چَه جَـنـﭹـنا لـَجْ بَـرﭹـنا ماتـَـئ سَنْــ̈طی گِـهْتِـرِن

28●چَه بُهاری هَوْرْنَبی بَشّی هَـوْرْ

مَباتْ چَه گـُـهارانْ جۏد نـَـبی بِراتانْ جَـنْ مَـباتْ

29●هَـبَرا پَه هُداها بِکـَن لـُــ̈طـّا پَه بِراتا بُوَرْ

30●گۏن ماها نِنْدَئ ماهْ بَـئ گۏن دﭹـگا نِنْدَئ سیاهْ بَـئ

*******

31● مِـرپَه آهی کِه مِری پَه تـَوْ

32●سُهْرﭹــن ماهیگا  وَرَئ آپْـکـشّ بَـئ

33●هَرمَبی سُرُمْبان مَچاراشتِربِبی دیربِچار

34●نانـَئ دَیَگْ سَکـِّن سَلاهَئ  جَنَگْ  هَکـِّـن

35●آپا گِـنْـدَئ ؛ گـُـدانْ کـَـشّ

36● کاهُکڃ  وَرْ راهُکڃ  برو

37●زُبانا هَر وَرا کِه تابْ دیَئ  رَوْتْ

38●چَه نادانـﭹـن دۏستان دانایـﭹـن دُژْمنْ گِهْتِرنْ

39●لۏگئ  مُهْرْ کـَن  همساهِگا  دُزّ مَکنْ

40●پیرﭹـنـَئ سۏجا چادِرئ لـُمْبابِبَنْد

41●هَماهَبَرا بِکن کِه دَپا جا بیتّ

***

42●بازْوَرْدی ولاپْ درْدی

43●نادان پَه بازﭹـن گـُـشْتِـنا شیوّارنَبی

44●تیّ پِتْ اگـَه پِتڃ بیتّـﭹـن تیّ ماتْ؛ مـﭹـشـانْ نَیَتْ !

45●چَه تَـنْکـّﭹـن کـَـوْشا شِپادی بِهْتِرنْ

46●گرْبَگئ تاکـَتئ نڃ شـﭹران نِهِرّمَکـَـن

47●دﭹـگـَـئ دَپْ اگـَه پَچِـن گـُـرْبَگا وَتْ لـَجّ بِکن

48●وَپْتَگـﭹـن مَردَئ مِـﭹش نَرْنَیاری

49●یَکـّـﭹـن پَتَّرا گـُوات بارْتْ

50●کـَوْمَئ زُبان کِه شُتْ هِچّ نَمانیتّ

*******

51●مَکـِسْکْ نَکـُـشی دِلابدکـَـنْتْ

52●سادْ هَـماجا سِدی کِه بارَگْـتِـرِنْ

53● دۏسْتی پَه زۏرنَـبی

54● مِهْرْ پَـه بُها  زیرَگْ  نَبی

55● سردارْ کِه دُزّانی یارِنْتْ ناموسْ ونَـنْگی گارِنْتْ

56●دزّانی مات هررۏچ پیگْ نَـپَچَنْتْ

57●دﭹـگ لـَهْرْکـَـنْتْ وَتی سُنْــ̈طانْ سـۏچی

58● پِـنْچ وگـۏشت جدا نَـیَـنْتْ

59●مَوْتـَئ نشانی  گرمـﭹـن  تـَـپِنْتْ

60●هَوْرَئ نشانی دَنْزو مُجِنْتْ هِـشْکـَـئ نشانی بِچْکـَنْدَگِنْتْ

******

61●بـﭹـرپَه دیـری نَـرَوْتْ

62●شالا پۏشئ شالـُکا مَـشـَمۏش

63●مالْ گـَـوْرا گۏشت گامـﭹشا سَگِـّـتـَگ

64●دلْجَمـﭹـن کارپَه تـَچ وتاچْ نَـبَـنْتْ

65●گـَوْرَئ گنج کـَسا مالدارنـَکـَـنْتْ تـﭹـشَگْ پۏلاتا کارْنـَکـَـنْـتْ

 66●سیمّ کـَـسا پادارْنـَبی ماڗی وکـَلاتْ

67●سَکـّی کـَیْتْ وگـُوَزیتّ

68●گـَـنۏکا پَـنْتْ کارْنـَکـَـنْـتْ

69●چَه سۏرَگـﭹـن ڌگارا دِهْکان شُدا مُرْتْ

70●پَه واری هِچْ کـَس نَبی گار

******

71●کـَـلمانْــ̈ط هَـنْ یَه رۏچڃ سَـمْبَهی

72●رَپْتـَگـَـنْتْ ریشّ مانْتـَگـَـنْت بدنامـﭹـن بَــروْت

73●کـَـلـَّـرو نَمْبَئ کِشارگــُلْزارنَـبی 

74●گـُـرْبَگا هفت لۏگْ هَـه

75●مـﭹکـَئ چَه وَتی ساهِگا تُرْسی

76●کمْ سَرْدَرَئ همراه مَبی

77●بَچَّئ بَدَلْ کـَـیْتْ بِراتـَـئ بَدَلْ نَـیَـیْتْ

78●زُبانْ شیرنْ:جهان گیرنْ!

79●زَهْمَئ  ̈طپّ رَوْتْ زُبانَـئ  ̈طپّ نـَـرَوْتْ

80●هُدا کِه دا چَه ماجُسْتْ نَکـَنْ

*******

81●وَتی تـَگِــرْدْ بڃ مِنَّـتِـنْ

82●دَستی هَرا نَرَسی پالاما دِ رّی

83●کـَـنْدۏکـﭹـن جَـنْ دِگِـه مَردانی یارِنْتْ

84● پیلّـَـئ کـَـوْمْ آسْ مانْداریتْ وپُـشْـتـا نَچاری

85●کـﭹـنـَگـَـئ بِراتا بِـراتْ نَبی

86●تـَهی ماتْ هَـپْـتْ پُـشْـتا جَــنـۏزامِـنْـتْ

89●تیّ مِـلْکْ گـَـوْرانی چَـراگْ جاهِـنْـتْ

90●شـــوهی؛ گِرڃـوانَـنْتْ و بڃ شوهْ هَـمْ گِرﭹـوَنْـتْ

*****

91●اُشْتردُزّی گۏن چـﭹـرکِنْزّگْ نَبی

92●لانْکْ بۏجا کِه وَتی صاحبْ کُشْتْ رَنْدا چِه پاهیدَگ  

93●اُشْترا هِرّڃ آرْتْ کـَسا سارْنـَکـُه کُـکـُّراهَیْکڃ آرْتْ دُنْیاهی سَرا کُه

94●جَنِکّ کِه شَرْم کـَن کیمَّـتی لـَکـِّـنْ شَرْمْ پَه بَچَکـّانْ هَـیْبِـنْ 

95●اُشترگارِن لـَـڌَّ گـَـئ وَهْـدا

96●هَرَئ لاپَئ چـﭹـرْهَـنْ اِسپـﭹـتِنْ

97●واجَکارَئ لاپْ اُشْتری لاپـڃ

98●آ کِـــه مَـــمّ  هَــپْـتـارَنْــتْ تـَـرا وَرَنْتْ ومَـنا چارَنْـتْ

99●آپَــئ  ̈طـپّْ هُـشْکْ بی رۏگِـنـَئ  ̈طـپّْ بازْ بی

100●چاتی جَتْ پَه دِگِرانْ وَتْ کـَپْتْ

******

101●سردار و واجَـهانْ مُـرْتـَـنْتْ کِه بلۏچْ میرَنْـتْ کـَپْتـَگـَن کۏه جا جَــتـَه جُــمْـپـانْ

102●شاهـوّا تـَرا کُـتْ ماهـو

103●بڃ نِکاهـانی چُکـّانْ شَرَفْ نڃ

104●لـَـنْگـﭹـنْ بینایِـڃ نڃ کِه کۏران کـمک بِکــَـنْتْ

105●کارا بِکـَن پَکـّا رَنْدا مَجَن چَکـّا

106●کُچِکْ کۏرِنْ اَگـَه واجَها وارْتْ

107●گـۏشْـتْ کُلْکـُــ̈طـنْ ماتـوگـُشیتْ کــاهُـکـَـنْ 

108●توْ  مَئ آپْ پَه امانْتْ وارْتَگـَـنْتْ

109●هـپْـتْ دریا وهـپْـتاد کۏها  بِگـُوازﭹـن لـَـیْلاهی لِذّ تا گِـنْـدَئ

******

 گویش سرحدّ :

110● شَه هوکّا پُــ̈طڃ کـَـمّ

111●تاسڃ آپ وَرْ سالـڃ وفا کـَـنْ

112●هرشـُتِـنڃ یَکْ آتِـنڃ هست

113●دﭹـــگْ وۏسْتاتْ پادﭹـگارِه شِـگام جَــتْ

114● بَلـُّـکْ مُـرْتْ تـَـپی سِسْـتْ

115●مِهْرْپَه دیدار بیتّ

116●هـربالادَگـﭹــیا یَکْ شـﭹـوگڃ هست

117●هــرگـُلڃ وَتی بــۏها دَنْتْ

118●چاپْ شَه دو دَسْتا بیتّ

119●دَسْتڃ که پرُشّی گـَـرْدِنـَيّ بَنْدَنْتّ

120●تِـیّــا بُوَرَنْ نِـیّـا بُرَوَنْ پَـه گـُوازِیّـا

*****

121●شَـه اِشی دستا ارْزُنڃ نـَپَرّیتّ

122●پیرﭹـنْ کـَپۏتْ لاوۏ نـَـبیتّ

123●دریا پَه کُچَکـَّـئ دَپا مُـردارْنَبی 

124●جَنِکّ وجَنـۏزامْ مثل پُلـﭹـوَنْتْ

125●خنجرْکِه طِلاهِـنْـت به دِلاهی نَجَنَـنْـتْ بِه سِرﭹــني بَنْـدَنْـتّ

126●شَه هـَرا بارڃ شَه زاماسا کارڃ

127●اَگـَه مُـردگِنْ نَدیسْتـَه مُرْدَه شۏرِنْ دیسْـتَه

128●جانْ جانِنْتّ جامَـگْ دورْشـَه جانا وۏشْـتیتّ

129●اُشْتُرَئ بارْ پَه یَکْ گـﭹـچِـنڃ گِرانْ نـَـبیتّ

130● سالْ سَـکـِّـنْ سَلا حَکـِّـنْ

******

131●مـنْ دُزّا را نَگِت دُزّا نا گِتْ

132●جَنْ پَـه کُلـَه آپُـسْ نَبَنْتّ

133●چیپّلْ گِسْ کـَنْ جارۏ گـَلْ کـَنْ

134●بُزا غمِ جانِنْتّ کـَسّاباغمِ گۏشْت

135●زِنْدَ گـﭹـنْ مارَئ پۏسْتا مَـجَـنْ 

136●بَلـۏچ گـَرماگا شَه سَرْدیّا زمستانا شَه تُـنّا مِـریتّ

137●فُلانِیّا هَـلْکـَئ تـَها نَهِشْتِـشْ پَه کـَدخداوَئ گِـسا سۏجی کـُرْتْ

138●کــۏرشَه خدایا چـﭹـوُ لـۏ ̈طیتّ دو چَـمِّ بینا

139●اُشتروَتی بارا وَتْ بارْتْ شَـه واهُـنْـدا یـﭹـکارَگـڃ لـۏ ̈طی

140●سِیاهــﭹـنْ گِـدانْ سِپـﭹـت نَـبیتّ

******

141●مُرْدَگـﭹـن کُـچَـکـّا کـَـسّڃ لـَگـَتْ نـَجَنْتْ

142●هِـرّآپْ هُـلُنْچَنْتْ سانْڌ لَکـُشَـنْتْ

143●کارْچَـئ جَـنْگْ بڃ جُتْکا نَبی راهَـئ رَوَگْ بڃ سُواسا نَـبی

144●نیمّـۏن چـُکـّا ماتـَـئ نُـکـّا    

145●نَه جَـنْ جَـنُکـّـڃ نَه هُـکـَّـه آبْـدارڃ


ادامه مطلب
[ شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ ] [ ایّوب ایّوبی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ایــمــیــل:

ayoob1399@gmail.comبا سلام ( آنچه خواهید خواند) :
ادبـیّات تـطْـبـیـقـی؛فرهنگ؛تاریخ ؛...

توجّـه داشته باشیم:
کلماتی که ریشه ی عربی دارند
بهتراست با رسم الخطّ عربی
نوشته شوندمثال:عـلم.عالم.علما.علوم

بَــلـۏچی گــَـپْسَرانْ : 27 گــَـپْسَـر ◄

معــــــرَّفـــی الفبای زبان بلـــۏچی :
( ا ب پ ت ج چ ح ڃ د ڌ ر ڗ
ز ژ س ش ̈ط ک گ م ن و ۏ هـ
ئ ی ) = ( 27حرف )
(( ڃ - ۏ )) این دو مصوّت درزبان بیشتراقوام
ایرانی دیده می شوند!
گِـڃـشْـتِر بــِـزانِـتْ : (( ڃ)) ë h
یـڃـران/ y ë h r ᾱ n/ ایران
یـڃـرانْشهر/yëhrᾱ nšahr /◄ایرانشهر
شڃـر /š ë h r /شیر وحشی
نه شیر خوردنی!!
دڃـر،مِـڃـن؛دِڃـم؛ رِڃـم؛ نِـڃـم (( ۏ )) ӧw
کـۏر / k ӧ w r/ کور،نابینا
زۏر / z ӧ w r / قدرت ،توان و زور
سُـۏر/s ӧ w r / شور
مُـۏر/m ӧ w r /مورچه
(( ڌ )) Ď ﮈ ◄ در زبان اُردو
●ڌَگار/ Ď a g ᾱ r / زمین کشاورزی
* چَـنْـڌۏکان /čanďӧwkᾱn/ روستایی درکـَـسِرْکـَـنْد(قصرقند)
(( ̈ط )) Ť ﮢـ ◄ در زبان اُردو
● ̈طـگّ / Ťa g g/ حیله گر ؛ شوخ
چـۏ ̈ط آباد/čӧwŤᾱbᾱ d/ اسم یک روستا
●چۏ̈ط /č ӧ w Ť / کج
ڗ = /l o ř/ ◄ ﮌ ◄
لـُـڗ = لـُـﮌ ◄ آب گِـلْ آلـود
ماڗی / m ā ř ī/ آپارتمان ؛ کاخ
برچسب‌ها وب
امکانات وب
........... وان یکاد

وَاِن یَکاد

لوگوتوار

گروه بلوچانی توارفیسبوک

کدپرچم

بـلۏچـانـی زُبـان

محمدحسن رییسیچاربهار

بلوچانی زبان

یونس ایوبی

بلوچستان بیدار است

شعرناب


لوگوي وبلاگ:

بلوْچانی زُبانلوگو هاي دوستان:

يار دبيرستاني من

< ><>
 وبلاگ مسافران كوشه
< ><>

بلوچی زبان و لبــزانک

چاربهار

دختربلوچی

انجمن اسلامی اهل سنت

دادشاه والفبای زبان بلوچی

www.shereno.com